Čistenie strechy výrazne predĺži jej životnosť

Čistenie striech poskytujeme v Trenčíne a okolí (Trenčín • Dubnica • Ilava • Bánovce nad Bebravou • Púchov • Prievidza • Topoľčany • Partizánske)

Dôkladným vyčístením strechy odstránime všetky tieto nepriaznivé príčiny starnutia striech. Aplikovaným impregnačného náteru na strešné krytiny rôznych druhov – chráni tento náter pred nepriaznivými externými podmienkami ak sú napr. kyslé dažde, UV žiarenie a rôzne organické nečistoty. Impregnačný náter zlepšuje odtok dažďovej vody.

Čistíme všetky typy striech. Doporučujeme impregnáciu, ktorá predlžuje životnosť a zlepšuje úžitkové vlastnosti strechy.

Čistenie strechy má nasledujúce výhody:

  • Výrazný estetický efekt – strecha bude ako nová
  • Predĺženie životnosti strechy
  • Pracujeme NONSTOP a za výhodné ceny

Existujú rôzne príčiny, ktoré znižujú životnosť strechy a to predovšetkým:

  • voda – problém je najmä v zime, kedy materiál absorbuje vodu a zamrznutím zvačšuje svoj objem
  • mach – svojím rastom spôsobuje zafarbenie krytiny do zelena
  • riasy – svojím rastom spôsobuje zafarebenie krytiny do čierna
  • lišajníky – spôsobujú zvetrávanie produkovaním organických zlúčením
  • zasoľovanie – v dažďovej vode sa nachádajú rôzne chemické látky – prevažne chloridy a sírany – ktoré narušujú povrchovú vrzstvu materiálu.
Čistenie striech - Trenčín, Ilava, Dubnica, Bánovce nad Bebravou

0902 369 535

Profesionálne čistenie strechy NONSTOP

servis@krtkovanie-tn.sk

  • Čistenie striech poskytujeme pre:

Užívateľov rodinných domov, bytov, bytovky, bytové spoločenstvá, nákupné centrá, logistické parky, reštaurácie, hotely, bary, penzióny, privátne ubytovania, záhradníctva, nemocnice, ubytovne, školy, priemyselné objekty, zariadenia pre seniorov, športové zariadenia, kaderníctva, obce, mestá, samosprávy, štátne inštitúcie a pod.

Čistenie striech poskytujeme v lokalite - Trenčín (Nemšová • Trenčianske Teplice)

Nemšová, Trenčianske Teplice, Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horná Súča, Horné Srnie, Horňany, Hrabovka, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Krivosúd-Bodovka, Melčice-Lieskové, Mníchova Lehota, Motešice, Neporadza, Omšenie, Opatovce, Petrova Lehota, Selec, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Štvrtok, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Trenčianske Stankovce, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce

Čistenie striech poskytujeme v lokalite - Ilava (Dubnica nad Váhom • Nová Dubnica)

Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Zliechov

Čistenie striech poskytujeme v lokalite - Okres Bánovce nad Bebravou

Borčany, Brezolupy, Cimenná, Čierna, Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Chudá, Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Libichava, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná-Radiša

Čistenie striech poskytujeme v lokalite - Okres Prievidza (Bojnice • Handlová • Nováky)

Bojnice, Bystričany, Čavoj, Čereňany, Chrenovec – Brusno, Chvojnica, Cigeľ, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Handlová, Horná Ves, Horné Vestenice, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Kocurany, Koš, Kostolná Ves, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery – Brezany, Nevidzany, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, Šútovce, Temeš, Tužina, Valaská Belá, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany

Čistenie striech poskytujeme v lokalite - Okres Púchov

Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lazy pod Makytou, Lednica, Lednické Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, Nimnica, Streženice, Visolaje, Vydrná, Záriečie, Zubák

Čistenie striech poskytujeme v lokalite - Okres Partizánske

Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou