Výmena vodomerov v lokalitách -Trenčín • Nové Mesto nad Váhom • Dubnica nad Váhom • Nová Dubnica • Ilava • Púchov • Považská Bystrica

Výmena vodomerov

Výmena bytových vodomerov za dobré ceny. Komplexná a profesionálna výmena vodomerov zahŕňa demontáž a následnú montáž a výmenu vodomerov – meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody. Voda je základný prvok našich životov. Potrebujeme je denno-denne k životu. Aby sme presne vedeli, koľko sme jej spotrebovali, či už studenej alebo teplej – tento údaj nám…

Inštalatér - Trenčín, Ilava, Dubnica, Bánovce nad Bebravou

Inštalatérske práce

Inštalatér | Služby inštalatéra v oblastiach Trenčín • Ilava • Dubnica NONSTOP SERVIS 24/7 Pokazená batéria, zle odtekajúci odtok vody, nesplachujúca toaleta alebo niečo podobne nepríjemné? Ak aj Vás postihne menšia závada v domácnosti a nemáte poruke chlapskú ruku   – prichádza na radu inštalatér. Ponúkame Vám inštalatérske práce rôzneho charakteru, ktoré vykonávame s dôrazom…